RSS

Občni zbor in volitve svetnika v Svet ŠOLS

28. Sep, 2013

Naslovnica, Ostalo

Upravni odbor Kluba študentov občine Trebnje je na sestanku 27. septembra 2013 sklical občni zbor in volitve svetnika v Svet ŠOLS, ki bo v soboto, 26. oktobra 2013, ob 19:00 v sejni sobi KŠOT na Gubčevi cesti 16.
Kandidati za svetnika Sveta ŠOLS vložite kandidaturo tako, da jo pošljete priporočeno po pošti s pripisom za volilno komisijo na sedež kluba – Gubčeva cesta 16, 8210 Trebnje najkasneje do 11. oktobra 2013. Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusa študenta v tekočem študijskem letu, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.
Kandidati za meso predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, člana upravnega odbora ter nadzorno-staturatne komisije morate do 25. oktobra 2013 poslati svojo kandidaturo na katja.zupancic@ksot.si. Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, navedbo članske številke in kratko vizijo svojega delovanja in doprinosa klubu.

Avtor članka:

Primož (131 objav)


Kontaktiraj avtorja!

Oddaj komentar