RSS

Pregled kandidatur za volitve svetnika in UO KŠOT

3. Apr, 2018

Naslovnica

Volilna komisija je na seji pregledala prispele kandidature in preverila ali so bile vložene v predpisanem roku, ter če kandidatu izpolnjujejo predpisane pogoje za kandidiranje. Ugotovili so, da so bile vse kandidature poslane pravočasno in da vsi kandidati zadoščajo pogojem za kandidaturo.

Za svetnika v Zvezi ŠKIS in svetu ŠOLS je prišla ena kandidatura:

Ime in priimek: Žiga Špelič

Fakulteta, smer in letnik študija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
elektrotehniko, VSŠ Aplikativna elektrotehnika smer Avtomatika, absolvent

Za Upravni Odbor KŠOT so prišle naslednje kandidature:

Predsednik: Jan Murgelj

Podpredsednik: Gregor Ribič

Blagajnik: Mihael Krištof

Tajnica: Renata Murn

Član UO: Darjan Kristan

Član UO: David Pajk

Član UO: Matic Korbar

Član UO: Petra Papež

Za Nadzorno komisijo so prišle naslednje kandidature:

Član NK: Miha Zupančič

Član NK: Natalija Bevc

Član NK: Matej Novak

Avtor članka:

Primož (131 objav)


Kontaktiraj avtorja!

Oddaj komentar