RSS

Občni zbor in volitve svetnika v Svet ŠOLS in Zvezo ŠKIS

2. Feb, 2019

Naslovnica

Upravni odbor Kluba študentov občine Trebnje je na sestanku 27. januarja 2019, sklical občni zbor in volitve svetnika v Svet ŠOLS in Zvezo ŠKIS, ki bo v soboto, 23. februarja 2019, ob 17:00 v sejni sobi KŠOT na Gubčevi cesti 16.

Kandidati za svetnika Sveta ŠOLS vložite kandidaturo tako, da jo pošljete priporočeno po pošti s pripisom za volilno komisijo na sedež kluba – Gubčeva cesta 16, 8210 Trebnje, najkasneje do 9. februarja 2019. Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusa študenta v tekočem študijskem letu, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Kandidati za mesto predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, člana upravnega odbora ter nadzorno-staturatne komisije morate do 13. februarja 2019 poslati svojo kandidaturo priporočeno po pošti s pripisom za volilno komisijo na sedež kluba – Gubčeva cesta 16, 8210 Trebnje. Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, in kratko vizijo svojega delovanja in doprinosa klubu.

Vabljeni člani Kluba študentov občine Trebnje in vsi ostali zainteresirani. Glasovalno pravico ima vsak redni član Kluba študentov občine Trebnje, Redni član Kluba študentov občine Trebnje je tisti študent, ki ima naslov stalnega prebivališča znotraj upravne enote Trebnje in je pred skupščino dostavil veljavno potrdilo o vpisu. Včlanitev na sami skupščini ne bo mogoča, mogoča pa je v času uradnih ur pred skupščino.

Vabljeni!

Avtor članka:

Primož (137 objav)


Kontaktiraj avtorja!

Oddaj komentar